Students List 2022–23

S. No. Duty Name of Teacher
1. HOUSE INCHARGES 1. Gandhi - Pratiksha, Neha Sharma
2. Subash - Vandana, Nilofar Ali
3. NEHRU- Priti Sharma, Veena Sisodiya
4. TAGORE- Sheetal Patidar, Sarika Tiwari
2. ECO CLUB 1. Jaya Nimade
2. Nilesh bamdare
3. SCIENCE CLUB 1. Varsha Solanki
2. Ankita Vyas
4. CULTURAL CLUB 1. Pallavi Prajapat
2. Utamma Tiwari
5. LITRARY CLUB 1. ENGLISH- Sapna Chouhan, Nit kharte
2. HINDI- Anju Awaya, Manisha Shrivas
3. SANSKRIT- Madhurl Shukla, Vaishali saxsena
6. HEALTH AND WELLNESS CLUB 1. Namrata Piparker
2. Archana Gupta
7. MATHS CULB 1. Anshu Choube
2. Dileep
8. SOCIAL SCIENCE CLUB 1. Vinodini
2. Rupali Shukla
9. LIBRARY CLUB 1. Sr. Sarita
2. Shasikala
10. COMMERCE CLUB 1. Rashmi Sharma
2. Madhurl Koranne
11. ART CLUB 1. Sunita Shinde
2. Sr. Priti Manjusha
12. SPORTS CLUB 1. Joy Thomas
2. Kuldeep Piplaje
3. Anshuta Masih
4. Jose Prakash
13. DISCIPLINE 1. Joy Thomas
2. Nikhil
3. Anshuta Masih
4. Sr. Selvarani
14. ASSEMBLY 1. Jose Prakash
2. Sr.Preeti
15. STAFF COORDINATOR 1. Anju Awaya
2. Anshuta Masih
3. Nikhil Kuldeep
16 EXAMINATION SCHOOL- 1. SR. Selvarani
2. Nikhil
3. NILESH
4. Anshuta Masih

CBSE- 1. SR.CELIMA
2. JOY THOMAS
3. RUPALI SHUKLA
4. Pappu Awasya
17. GRIEVENCE CELL 1. Sr. Celima
2. Joy Thomas
3. Sapna Chouhan
4. Veena Sisodiya
5. Babita
6. Yogita
7. Nikhil
18. SCOUT & GUIDE 1. Anshuta Masih
19. PROGRAME LIGHT & SOUND, Photograph 1. Nilesh
2. Nikhil
3. Pappu Awasya