Staff Members

Se.No Name of Staff Members
1 Celima Cathrina Linda (Sr. Celima)
2 Sr. Selvarani
3 Sr. Ancilla
4 Sr. Catherine
5 Sr. Sarita
6 Sr. Priti Manjusha
7 Sr. Sumanti
8 Sapna Chouhan
9 Joy Thomas
10 Anandrao Ingle
11 Radhakrishana Gupta
12 Kamlesh Shrivastava
13 Rashmi Sharma
14 Sangita Bauskar
15 Devendra Kushwah
16 Nilesh Bhamdare
17 Manisha Shrivas
18 Vandana Rathore
19 Pratiksha Trivedi
20 Priti Sharma
21 Nilofar Kadri
22 Madhuri Shukla
23 Pallavi Prajapat
24 Anju Awaya
25 Sheetal Patidar
26 Vinodini Shaliya
27 Anshu Chowbe
28 Nikhil Gunjal
29 Kuldeep Piplaje
30 Rupali Shukla
31 Namrata Piparkar
32 Uttama Tiwari
33 Veena Sisodiya
34 Jose prakash S.
35 Archana Gupta
36 Babeeta Ghule
37 Madhuri Koranne
38 Neha Sharma
39 Sarika Tiwari
40 Jaya Nimade
41 Mayuri Sulekhe
42 Pooja Piparkar
43 Jagruti soni
44 Yogita Sultane
45 Sunita Ningwal
46 Vaishali Saxena
47 Varsha solanki
48 Marie joy
49 Ankita rawat
50 Sunita Shinde
51 Shashikala Dawar
52 Anshuta Masih
53 Bhaisingh Khutiya
54 Sarita Chouhan
55 Pappu Awasya
56 Sona sulya
57 Chela Kanasya
58 Sangita Kanasya
59 Pyari Ningwal
60 Sita Awaya
61 Joshila Kanasya
62 Kamala Khutiya
63 Manohar lal Gupta
64 Dhedusingh Kanasya
65 Magan Kanasya
66 Gandheli didi
67 Neeta didi